f Sebezáchrana, nácvik sebezáchrany
Telefon: +420 603 420 008, Email: info@modrytygrik.cz

SEBEZÁCHRANA

Nácvik sebezáchrany by měl zcela samozřejmě být součástí výuky ve všech kurzech plavání.

Je naprosto nezbytné, aby děti vnímali vodu jako příjemné, přátelské prostředí, ale aby si zároveň uvědomovali a respektovali své možnosti ve vodě. Věnujte proto, prosím, svou pozornost následujícím doporučením.

Bezpečnost

- a prevence je nejdůležitější součástí výuky plavání a sebezáchrany.

Žádná metoda kojeneckého plavání nezaručuje stoprocentní ochranu před utonutím, ale navštěvuje-li vaše dítě tyto kurzy, má větší šanci přežít v případě nenadálé události. Bez ohledu na to, jak dobře dítě zvládá plavání v chráněném a strukturovaném prostředí, ve skutečném životě existuje mnoho možností (např. studená voda, oblečení, proudy,členité dno, psychika – úlek, neprůhlednost vody, nepřítomnost dospělých atd.), které mohou způsobit, že si dítě nejenže nemusí pamatovat cviky, které se naučilo, ale ani je nebude schopné aplikovat v jiném prostředí než bylo výcvikové.
Jediný způsob, jak stoprocentně zajistit bezpečí dětí v blízkosti vody je, mít je neustále pod dohledem.

Předcházení náhodného pádu do vody

A) Zabezpečení vodní ploch

Velkým nebezpečím pro děti jsou domácí bazény. V domě, na zahradě – bazénky, jezírka, nádrže na zachytávání dešťové vody. Zejména v cizím prostředí, kde dítě není zvyklé se pohybovat, jsou vodní plochy o to více nebezpečné. U prarodičů, na dovolené…..

B) Snížení rizika úrazů spojených s možným pádem do vody

Pohybujeme-li se s dětmi v okolí bazénu, musíme předvídat nebezpečí uklouznutí, pádu. proto chodícím dětem opatříme boty s protiskluzovou podrážkou. Opatříme podlahy v okolí bazénu protiskluzovými úpravami, zábradlím.
Rodiny, které rádi tráví svůj volný na lodích, musí vyloučit pád dítěte do vody, vybavit dítě ochrannými pomůckami.

C) Vedení dětí rodiči

Je dobré nastavit předem jasná a jednoduchá pravidla, která je dítě schopno respektovat. Dítě velice dobře rozumí pokynům, i když ještě samo nemluví. Např. nesmíš skočit do vody, dokud ti to nedovolím, do vody vstupujeme jen spolu. Starší děti poučíme, že plavat může jen se starším kamarádem, nikdy ne samo, do neznámé vody skákej po nohou apod.

Kdy začít s výukou sebezáchrany

Ihned s počátkem pohybové aktivity miminek ve vodě, i při plavání ve vaničkách, u starších dětí zároveň s počátkem výuky plavání, vždy přiměřenou formou k věku dítěte. Výuka sebezáchrany je dlouhodobý proces, který vyžaduje pravidelný kontakt s vodou, aby se naučené dovednosti zautomatizovali. To znamená, aby dítě většinu sebezáchranných dovedností dokázalo použít bez volní kontroly. Výuka sebezáchrany se sestává z výuky základních plaveckých dovedností, pokračuje výukou plaveckých pohybů a přechází k výuce plaveckého způsobu – podle věku dětí. To vše prolíná výuka speciálních „cvičení“ vedoucí k sebezáchraně.

Co považujeme za sebezáchranu ve vodě

Zorientovat se ve vodě i po náhodném pádu a nečekaném pádu do vody
Umět se udržet v klidu na hladině
Umět se vlastními silami dostat až k záchrannému bodu (okraj bazénu, záchranná pomůcka, loď, apod.)

Pokud Vás naše nabídka zaujala, neváhejte nás kontaktovat