f Provozní řády MODRÝ TYGŘÍK s.r.o.
Telefon: +420 603 420 008, Email: info@modrytygrik.cz

Provozní řády

Vážení rodiče, milé děti
jsme velice rádi, že jste si vybrali ke svým aktivitám právě Centrum rodinných aktivit MODRÝ TYGŘÍK a pevně věříme, že u nás budete Vy i Vaše děti spokojeni. Chceme Vám nabídnout kvalitní služby, proto je nutné, abyste dodržovali určitá pravidla uvedená zejména v těchto provozních řádech.

Vážíme si Vaší přízně a záleží nám na abyste se Vy i Vaše děti u nás cítili příjemně. Naše kurzy navštěvuje řada klientů před Vámi i po Vás, proto prosíme o ohleduplnost k ostatním návštěvníkům našich středisek. Proto jsou zde provozní řády, které si, prosím, pečlivě nastudujte před zahájením kurzů. Při vážném porušení tohoto provozního řádu můžete být vyloučení z kurzu bez náhrady kurzovného.

KURZY PLAVÁNÍ

Provozní řád - bazén

Považujeme proto za důležité a oboustranně korektní, abyste si byli od počátku vědomi nezbytnosti fyzického kontaktu Vašich dětí a našich lektorů při výuce plavání. Zdůrazňujeme však, že všichni naši lektoři jsou proškoleni tak, aby k takovému kontaktu s Vašimi dětmi přistupovali pouze a jen v situacích, kdy je to nezbytné pro pochopení samotné výuky, případně pro zajištění bezpečnosti Vašeho a ostatních dětí, které se výuky účastní. Děkujeme za pochopení.

SEZNAM POTŘEBNÝCH VĚCÍ NA LEKCI:

  • hygienické potřeby (mycí prostředky a prostředky pro ošetření pokožky po plavání - v plastových lahvích)
  • protiskluzovou obuv určenou k bazénu pro děti i rodiče
  • vhodné plavky pro dospělé i děti - nesmíte používat jednorázové pleny, plavecké čepičky pro dospělé a děti s delšími vlásky - lze zakoupit nebo za poplatek zapůjčit na bazénu za poplatek.
  • dobrou náladu

HYGIENICKÉ POODMÍNKY:

Hned po vstupu si rodiče uloží kočárek do kočárkárny, která se nalézá po levé straně od vstupu.

Vstupní prostor je rozdělen na čistou a špinavou zónu.
Na lavičkách si rodiče zují boty, které si uklidí pod lavičku a dále pokračují do prostor šaten, které se nachází v čisté zóně.

V šatnách jsou nachystány podložky, které jsou čisté a vydezinfikované a určené pouze pro děti. Z bezpečnostních důvodů jsou umístěny na podlaze, aby nedocházelo k pádům dítěte.
Prosíme rodiče, aby na podložky nevstupovali, nesedali a nepokládali tašky.

Před vstupem do sprch doporučujeme použít toaletu.

Před vstupem do bazénu je nutné se odlíčit
V šatně se rodiče svléknou donaha a v nahotě vstupují do sprch, kde se umyjí mýdlem.

Není dovoleno se před vstupem do sprch obléknout do plavek nebo dokonce v plavkách přijít z domova!!!
Potom si rodiče umyjí děti ve sprše (doporučujeme použít manipulační polohy „Tygříka“ a „Klokánka“)
Starší děti, které už chodí na nočník, vysadíme před osprchováním na nočníček. Čůrání do odtokového kanálku ve sprchách i na bazénu je zakázáno, použijte nočník.
Po použití je potřeba nočník vylít do záchodu a opláchnout čistou vodou.
Před vstupem do bazénu rodiče nasadí svým dětem plavečky, které těsně obepínají nožičky a bříško dítěte a tím zabrání případnému úniku stolice.

Není dovoleno až na výjimky používání plaveckých plen.
Do vody v bazénu i vířivky vstupují rodiče v plaveckých čepičkách.
Případný sekret z nosíku či ublinknutí je potřeba otřít do kapesníčku nachystaném v krabičce u bazénu a použitý kapesníček odložit do nádoby k tomu určené.
Po ukončení lekce je nutné děti znovu umýt (odstraníme tak chlor rozpuštěný v kožním tuku), na závěr sprchování lehce osprchovat chladnější sprchou, osušit a ošetřit dětskou pokožku vhodným olejem.
Ouška vysušíme smotkem buničitého čtverečku, nedoporučujeme používat vatové tyčinky.

Doprovod, který jde s Vámi na bazén, je povinen se převléknout (plavky, triko, šortky) a umýt si chodidla
Do prostoru šaten je zákaz vstupu v mokrých plavkách
vstup na bazén je přísně zakázán osobám pod vlivem alkoholu (včetně zbytkového) a s infekčním kožním onemocněním
Rodiče zodpovídají za to, že jsou oni i děti zdravé
Při nedodržení hygienických požadavků si vyhrazuje TyMo, o.s.. vyloučit účastníka z kurzu bez nároku na vrácení peněz a požadovat náhradu způsobené škody

ORGANIZAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Lekce se může zúčastnit pouze dítě řádně přihlášené .

Zálohu je potřeba uhradit před začátkem kurzu, doplatek je nutno doplatit nejpozději před započetím 10 dne od zahájení kurzu.

V případě neuhrazení kurzovného se toto považuje za závažné porušení provozního řádu a TyMo,o.s. je oprávněno vyloučit účastníka bez jakékoliv náhrady.

Natáčení a focení je povoleno pouze pro soukromé účely.

Fotografie pořízené instruktory centra. během programu, který organizuje, může TyMo, o.s. použít ke své veřejné prezentaci a propagaci.

Doporučujeme rodičům, aby si s sebou na plavání a na bazén nebrali cennosti.

Do bazénu s dítětem může pouze jedna dospělá osoba, která má za dítě plnou odpovědnost. Za bezpečnost svých dětí si ručí jejich rodiče. Proto nenechávejte děti bez dozoru, nenechte je běhat v prostorách bazénu a střediska.

Pozor na kluzké podlahy, v prostorách bazénu a sprchy je zakázáno běhat.
Na bazéně je potřeba poslouchat pokynům instruktorky a nenechat děti používat pomůcky bez dovolení a bez dozoru.
Dáváme pozor na regulaci horké a studené vody.
Na bazéně, v prostorách šatny a dětské herny nepoužívat sklo.
V kurzech je dětem zajišťována při výuce adekvátní dopomoc odpovídající metodice daného prvku.

Ve střediscích  platí zákaz kouření.

Po lekci plavání doporučujeme dodržet aklimatizaci před odchodem z budovy.

Všechny věci je nutné si zamykat do skříněk. Nenechávejte své osobní věci bez dozoru, za neuzamčené věci  nepřebíráme zodpovědnost.

Zákaz úmyslného poškozování vybavení středisek. Pokud dítě či dospělá osoba poničí jakékoliv zařízení , jsou rodiče tohoto dítěte nebo v případě dospělé osoby, tato dospělá osoba, povinni uhradit v celém rozsahu způsobenou škodu.

Je zakázáno nechat děti samotné bez dozoru v herně, a v prostorách střediska.

Nenechávejte děti jíst a pít mimo vyhrazené prostory.

Prosíme, uklízejte po svých dětech hračky na k tomu určené místo.

Prosíme, buďte k sobě ohleduplní

Jakékoliv znečištění v hlaste recepční nebo instruktorce.

KURZY CVIČENÍ

Provozní řád - herna

Vážení rodiče,
Jsme velice rádi, že jste si vybrali naše Centrum rodinných aktivit MODRÝ TYGŘÍK pro své aktivity  a pevně věříme, že u nás budete Vy i Vaše děti spokojeni. Chceme Vám nabídnout kvalitní služby, proto je nutné, abyste dodržovali určitá pravidla uvedená zejména v tomto provozním řádu.

Seznam potřebných věcí na lekci:

  • věci na převlečení pro dítě (body, tepláčky a ponožky) i rodiče, tzn. oblečení a ponožky
  • lahvičku s pitím
  • pro miminka hadrovou plenu na cvičení
  • dobrou náladu

Hygienická opatření:

Rodiče i děti jsou povinni se do tělocvičny převléknout a přezout.

Pokud máte dlouhé vlasy, je nutné je sepnout, nejlépe gumičkou.

Vstup do herny je přísně zakázán osobám pod vlivem alkoholu (včetně zbytkového) a s infekčním kožním onemocněním.

Rodiče odpovídají za to, že oni i děti jsou zdraví.

Organizační a bezpečnostní opatření:

Lekce se může zúčastnit pouze dítě řádně přihlášené.

Zálohu je potřeba uhradit před začátkem kurzu, doplatek je nutno doplatit nejpozději před započetím 10 dne od zahájení kurzu.

V případě neuhrazení kurzovného se toto považuje za závažné porušení provozního řádu a TyMo,o.s. je oprávněno vyloučit účastníka bez jakékoliv náhrady

Natáčení a focení je povoleno pouze pro soukromé účely.

Fotografie pořízené instruktory centra během programu, který organizuje, může TyMo, o.s. použít ke své veřejné prezentaci a propagaci.

Doporučujeme rodičům, aby si s sebou na cvičení a na bazén nebrali cennosti.

Do herny s dítětem může pouze jedna dospělá osoba, která má za dítě plnou odpovědnost. Za bezpečnost svých dětí si ručí jejich rodiče. Proto nenechávejte děti bez dozoru, nenechte je běhat v prostorách bazénu a střediska.

Při lekcích je potřeba poslouchat pokynům instruktorky a nenechat děti používat pomůcky bez dovolení a bez dozoru.
V prostorách šatny a dětské herny nepoužívat sklo.
V kurzech je dětem zajišťována při výuce adekvátní dopomoc odpovídající metodice daného prvku.

Ve střediscích platí zákaz kouření.

Po lekci plavání doporučujeme dodržet aklimatizaci před odchodem z budovy.

Všechny věci je nutné si zamykat do skříněk. Nenechávejte své osobní věci bez dozoru, za neuzamčené věci  nepřebíráme zodpovědnost.

Zákaz úmyslného poškozování vybavení středisek. Pokud dítě či dospělá osoba poničí jakékoliv zařízení , jsou rodiče tohoto dítěte nebo v případě dospělé osoby, tato dospělá osoba, povinni uhradit v celém rozsahu způsobenou škodu.

Je zakázáno nechat děti samotné bez dozoru v herně, a v prostorách střediska.

Nenechávejte děti jíst a pít mimo vyhrazené prostory.

Prosíme, uklízejte po svých dětech hračky na k tomu určené místo.

Prosíme, buďte k sobě ohleduplní

Jakékoliv znečištění v hlaste recepční nebo instruktorce.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, neváhejte nás kontaktovat