f Platební a storno podmínky MODRÝ TYGŘÍK s.r.o.
Telefon: +420 603 420 008, Email: info@modrytygrik.cz

Platební a storno podmínky

Platnost od 1.1.2012

 1. Zájemce je předem informován o délce kurzů a lekcí, cenových i návštěvních podmínkách všech programů. Přihlášením do programu a jeho úhradou zákazník souhlasí s „Provozním řádem“ a zavazuje se k jeho dodržování, s "Platebními a storno podmínkami", " Omluvy a řešením náhradních lekcí"
 2. Kurzy bývají v rozsahu 1 – 30 lekcí.
 3. Prosíme všechny klienty, aby tato pravidla respektovali. Jiná řešení nejsou možná.

KURZY PLAVÁNÍ

Platební podmínky

 1. Rezervace celého kurzu je možná po zaplacení zálohy ve výši 2000,- Kč. Kurz je třeba doplatit do 10 dnů od první lekce, pokud nebylo dohodnuto jinak. V případě neuhrazení doplatku nebudou návštěvníci kurzu vpuštěni do lekce a tato lekce bez náhrady propadá.
 2. Platba kurzovného může být provedena v hotovosti nebo na účet číslo: 2700195733/2010, ve zprávě pro příjemce uveďte: aktivitu: plavání, jméno a příjmení dítěte; datum narození dítěte DDMMRR (např. 01012010).
 3. V případě, že organizátor nebude schopen zajistit lekci plavání z technických či z organizačních důvodů, navrhne zájemci náhradní termín.

Storno podmínky

Náklady na provoz kurzů, pronájem a mzdy se s případnou neúčastí dítěte nesnižují. Protože je však přirozené, že každé dítě někdy onemocní, snažíme se rodičům vyjít vstříc možnostmi náhrad.

 1. Odhlášení celého kurzu před zahájením bloku lze provést pouze písemně na email info@modrytygrik.cz kde zájemce uvede jméno a příjmení dítěte a datum narození dítěte. V případě odhlášení kurzu před zahájením programu je odečtena nevratná záloha ve výši 21% z ceny kurzovného v Kč, která je na provozní náklady spojené s rezervací a zrušením kurzu.
 2. Odhlášení kurzu v průběhu bloku lze provést pouze do 14 dnů od zahájení bloku a to písemně na email info@modrytygrik.cz, kde zájemce uvede jméno a příjmení dítěte a datum narození dítěte. V případě odhlášení kurzu v do 14 dnů od zahájení je ze zaplacené částky odečten manipulační poplatek ve výši 21% z výše kurzovného v Kč a odečtena cena dvou lekcí. Konečná částka v Kč je vrácena zájemci buď převodem na účet nebo v hotovosti.
 3. Po uplynutí doby 14 dnů od začátku bloku je celá výše kurzovného výše smluvní pokuty kterou je občanské sdružení oprávněno Vám účtovat za nedodržení dohodnutých podmínek kurzu.
 4. V případě zrušení kurzu Centrem rodinných aktivit MODRÝ TYGŘÍK máte nárok na vrácení poměrné části kurzovného dle uskutečněných lekcí případně na náhradní kurz či lekce, pokud budou centrem nabídnuty.
 5. Účastníkovi kurzu nevzniká nárok na vrácení kursovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které zabraňují řádné docházce.

KURZY CVIČENÍ

Platební podmínky

 1. Rezervace celého kurzu je možná po zaplacení zálohy ve výši 1000,- Kč. Kurz je třeba doplatit do 10 dnů od první lekce, pokud nebylo dohodnuto jinak. V případě neuhrazení doplatku nebudou návštěvníci kurzu vpuštěni do lekce a tato lekce bez náhrady propadá.
 2. Platba kurzovného na cvičení může být provedena pouze v hotovosti.
 3. V případě, že organizátor nebude schopen zajistit lekci cvičení z technických či z organizačních důvodů, navrhne zájemci náhradní termín.

Storno podmínky

Náklady na provoz kurzů, pronájem a mzdy se s případnou neúčastí dítěte nesnižují. Protože je však přirozené, že každé dítě někdy onemocní, snažíme se rodičům vyjít vstříc možnostmi náhrad.

 1. Odhlášení celého kurzu před zahájením bloku lze provést pouze písemně na email info@modrytygrik.cz kde zájemce uvede jméno a příjmení dítěte a datum narození dítěte. V případě odhlášení kurzu před zahájením programu je odečtena nevratná záloha ve výši 600,- Kč z celkové vrácené částky v Kč, která je na provozní náklady spojené s rezervací a zrušením kurzu.
 2. Odhlášení kurzu v průběhu bloku lze provést pouze do 14 dnů od zahájení bloku a to písemně na email info@modrytygrik.cz, kde zájemce uvede jméno a příjmení dítěte a datum narození dítěte. V případě odhlášení kurzu v do 14 dnů od zahájení je ze zaplacené částky odečten manipulační poplatek ve výši 600,- Kč a odečtena cena dvou lekcí. Konečná částka v Kč je vrácena zájemci buď převodem na účet nebo v hotovosti.
 3. Po uplynutí doby 14 dnů od začátku bloku je celá výše kurzovného výše smluvní pokuty kterou je občanské sdružení oprávněno Vám účtovat za nedodržení dohodnutých podmínek kurzu.
 4. V případě zrušení kurzu Centrem rodinných aktivit MODRÝ TYGŘÍK. máte nárok na vrácení poměrné části kurzovného dle uskutečněných lekcí případně na náhradní kurz či lekce pokud budou centrem nabídnuty.
 5. Účastníkovi kurzu nevzniká nárok na vrácení kursovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které zabraňují řádné docházce.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, neváhejte nás kontaktovat